Workshop č.2 bol pokračovaním projektu ClimArchiNet, (v rámci projektu s EUKI – European Climate Initiative), ktorý svojimi aktivitami nadväzuje na slovenskú iniciatívu Manifest2020 www.manifest2020.sk.

Pozrite si záznam na našom youtube:

S expertami pripravujeme odborný analytický materiál, ktorého cieľom je poukázať na problémy a výzvy v oblasti udržateľnej výstavby v SR a navrhnúť odporúčania a inovatívne riešenia tak, aby stavebný sektor výraznou mierou prispel k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. 

Hľadáme odpovede na otázky:

  • Aké sú hlavné prekážky a bariéry v tomto smerovaní?
  • Aké sú príklady najlepšej praxe a skúsenosti, ktoré najlepšie ilustrujú požadovaný cieľový stav?
  • Aké sú konkrétne odporúčania, ktoré povedú k implementácii riešení?

Na workshope sa zúčastnili:

Ľ. Šimkovicová , P. Pokorný , N. Vranová , J. Karaba , J. Zamkovský , M. Stohl , J. Bendžalová , Š. Hudák , K. Korytárová, Z. Paulíniová, I. Nemethová