Spoločne s českým Centrom pasívního domu sme posledné 2 roky pracovali na projekte ClimArchiNet, na ktorý sme získali grant Európskej klimatickej iniciatívy EUKI, ktorú zastrešuje nemecké Federálne ministerstvo pre životné prostredie, ochranu prírody a nukleárnu bezpečnosť.

 Cieľom projektu ClimArchiNet, alebo „Inovatívne riešenia pre budovy a ochranu klímy v architektonickom návrhu“ je identifikovať súčasnú situáciu a podporiť rozvoj inovativních postupov, materiálov a technológií na prípravu a realizáciu budov s veľmi nízkou potrebou energie v priebehu celého životného cyklu. Podporiť transformáciu sektoru budov smerom k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality, adaptáciu budov na zmeny klímy a zabezpečenie sociálnej a energetickej bezpečnosti. Projekt sme doviedli do úspešného konca, a napriek nepriaznivým okolnostiam pandémie sme zorganizovali diskusné formáty s odborníkmi a umožnili sme zdieľanie príkladov dobrej praxe udržateľnej architektúry: 

 

  • 2 okrúhle stoly s expertami a hosťami
  • 4 diskusné workshopy s expertami 
  • 1 dňová medzinárodná konferencia na tému „Budovy A0 – naspäť k hodnotám“
  • 3 dňová exkurzia po príkladoch dobrej praxe udržateľnej architektúry v Rakúsku 
  • Vytvorenie informačnej platformy o udržateľnej architektúre www.climarchi.net 

 

Na záver Vám chceme predstaviť najdôležitejší výstup projektu, ktorou je odborná analýza Transformácia stavebného sektoru Slovenska na uhlíkovo-neutrálny“, v ktorej 7 expertiek a expertov z oblasti stavebníctva identifikovali problémy, bariéry a navrhli odporúčania a konktrétne kroky tak, aby stavebný sektor výraznou mierou prispel k cieľu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050. Zámerom analýzy je sumarizovať problémy a priniesť príklady najlepšej praxe zo zahraničia, skúsenosti zo SR a odporúčania v oblasti udržateľnej výstavby pre štátnu správu a samosprávu a mimovládne organizácie, ktorej sa tejto problematike venujú.

Slovenská jazyková verzia:  ClimArchiNet – Odborná analýza
Anglická jazyková verzia / English version: ClimArchiNet – Expert analysis 

Veríme, že aj pre Vás bude tento materiál užitočný a prospeje k rozvoju udržateľnej architektúry  na Slovensku. 

 

Autori kapitol

Ing. arch. Pavol Pokorný – Stavajme z dreva, Pokorny architekti, IEPD

kontakt: pokorny@pokornyarchitekti.sk

Mgr. arch. Nora Vranová – Slovenská komora architektov (SKA)

kontakt: nora@vranova.sk

Ing.arch. Martin Stohl – HB Reavis, J&T real estate

kontakt: stohl@gmx.com

Ing. Ján Karaba, Msc. – Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI)

kontakt: jan.karaba@sapi.sk

Juraj Zamkovský – Priatelia Zeme CEPA

kontakt: zamkovsky@priateliazeme.sk

Ing. Jana Bendžalová, PhD.  – Environment & Building Energy Efficiency (ENBEE)

kontakt: bendzalova@enbee.eu

Mgr. Šimon Hudák – advokátska kancelária Poláček and partners

kontakt: shudak@polacekpartners.sk

Viac o projekte a jeho aktivitách nájdete na webovej stránke www.climarchi.net