Workshop č.3 bol pokračovaním projektu ClimArchiNet, (v rámci projektu s EUKI – European Climate Initiative), ktorý svojimi aktivitami nadväzuje na slovenskú iniciatívu Manifest2020 a venuje sa vplyvu stavebníctva na životné prostredie a stratégii uhlíkovo neutrálnej výstavby, www.manifest2020.sk.

Dátum konania: 27.10.2021

v spolupráci s Fakultou architektúry STU 3. ročník – ateliér urbanizmu

Téma: Žilina

Pedagógovia:

prof. Ing.arch. Ľubica Vitková

doc. Ing.arch. Viera Joklová

doc. Ing.arch. Katarína Smatanová

Ing. arch. Miroslava Kamenská

Zadanie vzniklo v spolupráci s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina. Výsledky (študentské práce) budú tvoriť podklad pri spracovaní nového územného plánu mesta. Jedná sa o územia nevyužívaného koľajiska severne od centra mesta, ktoré sú v kontakte s riekou Váh. Ide o koncept tranformácie brownfieldu, ktorý má svojou atraktívnou polohou veľký potenciál prepojiť centrum mesta s riekou.

Hlavné otázky zadania:

Aký je potenciál priestoru, ktoré sa uvoľní po koľajisku – medzi mestom a vodou?

Ako sa dajú „recyklovať“ územia v meste?

Aké hodnoty sú pre vás dôležité pri tvorbe nášho prostredia?

Ako by ste chceli bývať v roku 2050?

Kam by malo smerovať mesto budúcnosti?

Odborné vstupy expertov z projektu Climarchinet:

  1. Prezentácia Martin Stohl: Klimaticky neutrálne štvrte
  2. Prezentácia Andrea Borská – Príklad dobrej praxe – Seestadt Aspern
  3. Prezentácia Juraj Zamkovský – Regionálna energetika

Témy odprezentované expertami obsahovali dôležité vstupy na témy:

rôznorodá typológia bývania

hľadanie genius loci a správnej atmosféry

o transformácii „brownfieldu“

o vzťahu <-> mesta a rieky mesta a dopravy <-> mesta a bývania

o uhlíkovo neutrálnych štvrtiach

Ďakujeme pani profesorke Ľubici Vitkovej a pani docentke Kataríne Smatanovej za spoluorganizáciu workshopu.