Pokračujeme, dozviete sa:

  • prečo je systém riadeného vetrania rozumná vec pre každého,
  • či je rekuperácia pre dosiahnutie triedy A1 naozaj nevyhnutná,
  • ako bez problémov navrhnúť strechu s U = 0,1 W/m2.K
  • kedy sa oplatí tepelné čerpadlo a aké iné zdroje tepla prichádzajú do úvahy,
  • kedy sa okno stáva „radiátorom“,
  • ktorý softvér pomôže veľmi presne spočítať nároky skutočne úsporného domu,
  • ako pripraviť projekt do triedy A0 alebo A1 optimálne a s minimom navýšenia nákladov,
  • ktorí odborníci by nemali chýbať v tíme pri projektovaní efektívnych budov…

Prihláška


Program a termíny konania

Škola udržateľnej architektúry trvá 10 dní a realizujeme ju v troch blokoch. Vy si však môžte vybrať prednášky, alebo bloky, ktoré vás zaujímajú.
Aktuálne termíny konania jednotlivých blokov a ich hlavné témy (možnosť operatívnych zmien programu vyhradená):

1. blok:  2. –  5. 10. 2019
Úvod do navrhovania, H. Pifko
Čaká svet v 21.storočí náhla klimatická zmena?, J.Pecho
Tri výnimočné vily, P.Pokorný, V.Šimkovic
Architektonické princípy udržateľných budov, P. Pokorný
Aktuálna situácia v legislatíve, J. Bendžalová
Konštrukčné riešenie izolačného obalu, M. Lešinský
Ytong a Silka pre pasívne domy, R.Turanský
Vzduchová priepustnosť a kontrola kvality, V. Šimkovic

2. blok:  23. – 26. 10. 2019
Okná, dvere a zasklené steny, B.Horváth
Vzduchová priepustnosť v praxi, V.Balent
Eliminácia tepelných mostov, J. Hazucha
Vetranie, V. Šimkovic
Využívanie prírodných zdrojov, I. Maco
Vykurovanie, V. Šimkovic

3. blok: 15. – 16. 11. 2019
Výpočtové metódy, PHPP, designPH, L. Krajcsovics
PHPP workshop, L. Krajcsovics

Zmena termínu vyhradená.

Každý účastník dostane v tlačenej forme všetky prezentácie.
Ich obsah korešponduje s požiadavkami na skúšku pre získanie certifikátu PHI Darmstadt Certifikovaný projektant pasívnych domov / Certifikovaný poradca pre pasívne domy. 


Miesto konania

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
1. poschodie
Panónska cesta 17
85101 Bratislava-Petržalka

Cena, zľavy

Cena celého seminára: 600 €
Cena bez PHPP workshopu ( 8 dní): 500 €

Cena za 1 deň (ak sa rozhodnete len pre niektoré dni): 80 €
Zľava pre členov iEPD, iPHACPDspolupracujúcich organizácií a pre študentov: 10%

Toto členstvo uveďte v prihláške v poli „Špeciálne požiadavky“, môže byť vyžadované jeho potvrdenie.
Zľavy nie je možné kombinovať.

V cene seminára sú zahrnuté:
tlačené materiály (všetky prezentácie) a strava (obed a 2x občerstvenie počas prestávok). Cestu a ubytovanie si hradí každý účastník individuálne.

Kúpa PHPP 9.2 SK

Pokiaľ sa prihlasujete na celý seminár je potrebné, aby ste boli registrovaným vlastníkom softvéru PHPP 9. Táto podmienka sa nevzťahuje na tých účastníkov, ktorých zamestnávateľ je vlastníkom licencie (je potrebné doložiť číslo licencie) a tiež tých, ktorí sa rozhodnú časť seminára venovanú PHPP workshop (10. deň) neabsolvovať, v tom prípade im samozrejme tento deň seminára fakturovať nebudeme.

Ak PHPP 9 ešte nemáte, môžete si jeho najnovšiu verziu v slovenčine objednať. Viac o PHPP a objednávkový formulár nájdete tu.


Je možné prihlásiť sa samostatne na jednotlivé tematické bloky. Zo skúsenosti absolventov našich seminárov však vyplýva, že práve seminár ako celok im pomohol pospájať čiastkové vedomosti do zmysluplného celku. Preto odporúčame absolvovať seminár kompletne. Získate ucelenú predstavu o problematike energeticky úsporných stavieb, ktorú budete môcť hneď uplatniť vo svojej praxi, príp. pri skúške Certifikovaný projektant / konzultant pasívnych domov.

Prihláška