Stránku ešte pripravujeme, navštívte nás neskôr.

Passivhaus Institut v Darmstadte (ďalej PHI) vyvinul certifikáty pod názvom „Certifikovaný projektant pasívnych domov“ a „Certifikovaný konzultant pasívnych domov“, aby bolo možné preukázať špeciálnu kvalifikáciu v oblasti energeticky efektívnych budov.


Staňte sa aj vy medzinárodne uznávaným certifikovaným projektantom pasívnych domov

Certifikát „Certifikovaný projektant pasívnych domov“ je možné získať dvomi spôsobmi:

  • úspešným zložením písomnej skúšky,
  • vlastným projektom pasívneho domu, ktorý bol zrealizovaný na základe detailnej dokumentácie  a následne certifikovaný v PHI Darmstadt.

Certifikovaní projektanti a poradcovia sú uvedení nielen na webe iEPD, ale aj na verejne prístupnej web-stránke PHI www.passivhausplaner.eu, kde ich ľahko vyhľadajú klienti z ich (či inej) krajiny.

Skúšobné otázky i termíny skúšok sú pripravované centrálne v PHI Darmstadt.

Cena skúšky: 330 €

Cena za skúšku zahŕňa:

  • preklad skúšobných otázok do slovenčiny
  • poplatok za skúšku do PHI Darmstadt
  • dve nezávislé opravy skúšobných hárkov na Slovensku, tretiu v Nemecku
  • vystavenie certifikátu a zaradenie do medzinárodnej databázy certifikovaných projektantov

Predpokladom získania certifikátu „Certifikovaný projektant pasívnych domov“ je (popri úspešnom absolvovaní skúšky) predloženie dokladu o dosiahnutí kvalifikácie projektanta budov alebo projektanta TZB v príslušnej profesii. Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto požiadavku, získajú titul „Certifikovaný konzultant pasívnych domov“.