Vzhľadom na spoločné ciele prijalo naše združenie memorandum o spolupráci v oblasti podpory energeticky efektívnej výstavby, používania environmentálne priaznivých stavebných materiálov a technológií s týmito subjektmi:

Inštitút pre energeticky pasívne domy, Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry FA STU, Občianske združenie Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, Slovenská rada pre zelené budovy ako aj Agentúra pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie sa snažia o podporu architektúry ohľaduplnej k prostrediu, energeticky efektívnej výstavby, používania environmentálne priaznivých stavebných materiálov a technológií, uplatnenia obnoviteľných zdrojov energie v prevádzke budov a celkovo o ochranu životného a kultúrneho prostredia vo vzťahu k architektúre a výstavbe.

fa stu dlhe    artur hnede    logo-skgbc    logo-nZEB-60x12-e1419873519289


Viacero združení zameraných na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov  (Združenie pre podporu obnovy bytových domov, Slovenská rada pre zelené budovy, Inštitút pre energeticky pasívne domy a Greenpeace Slovensko) sa pre presadzovanie spoločných cieľov spojilo do spoločnej platformy Budovy pre budúcnosť.


Organizácie, s ktorými spolupracujeme:

Passivhaus Institut
Rheinstr. 44/46, 64283 Darmstadt
Tel.: +49 (0)6151/826 99-0
Fax: +49 (0)6151/826 99-11
e-mail: mail@passiv.de, web: www.passiv.de

Centrum pasivního domu
Údolní 33, 602 00 Brno, Česká republika
Tel.: +420 511 111 810,
e-mail: info@pasivnidomy.cz, web: www.pasivnidomy.cz

ArTUR – Architektúra pre trvalo udržateľný rozvoj, občianske združenie
Hany Meličkovej 12, 841 05 Bratislava
Tel.: +421 (0)903 384 906,
e-mail: ozartur@gmail.com, web: www.ozartur.sk

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) | Slovak Green Building Council
Vajnorská 8/A (miestnosť č. 103), 831 04 Bratislava
Tel.: +421 (0)2 381 035 68
e-mail: info@skgbc.org, web: www.skgbc.org

Fakulta architektúry STU
Námestie Slobody 19, 812 45 Bratislava 1
Te.: +421 (0)2 57 27 61 11
Fax.: +421 (0)2 52 92 15 33
web: www.fa.stuba.sk

Agentúra pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie (nZEB)
Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
Tel.: +421 (0)919 131 171
e-mail: info@nzeb.sk, web: web.nzeb.sk

Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35, 831 01 Bratislava
Tel.: +421 (0)2 593 000 91
e-mail: office@ecb.sk, web: www.ecb.sk