Na Slovensku sa koncom januára 2023 dostal do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) prvý zákon na ochranu klímy. Správne nastavený zákon môže Slovensku výrazne pomôcť pripraviť sa na dopady klimatickej zmeny a nastaviť krajinu smerom k udržateľnej, bezuhlíkovej a sociálne spravodlivejšej budúcnosti.
 
Podoba klimatického zákona ovplyvní všetkých, naše hospodárstvo, od súkromného sektora cez rozvoj pracovných odvetví až po fungovanie verejných inštitúcií. Jeho cieľom je podporiť prechod k energeticky efektívnej bezuhlíkovej ekonomike, pomôcť vytvoriť pracovné príležitosti spravodlivým a sociálne citlivým spôsobom a zabezpečiť všeobecné zlepšenie sociálnych pomerov a životnej úrovne obyvateľov našej krajiny. Aby zákon nebol len formálnym dokumentom, no priniesol reálne výsledky v zmierňovaní klimatickej zmeny, musí byť silný a ponúkať základné pravidlá a princípy pre plánovanie dekarbonizácie na všetkých úrovniach verejnej správy.
 
  • Čo sa nachádza v súčasnom návrhu zákona?
  • Sú ciele dekarbonizácie dostatočne ambiciózne?
  • Ako by mala fungovať Rada pre klimatickú zodpovednosť?
  • Majú regióny, mestá a obce dostatok odborných kapacít?
  • Bude mať verejnosť možnosť obrátiť sa na súd v prípade neplnenia klimatických cieľov?
 
Na otázky odpovie právnička a koordinátorka Klimatickej koalície Dana Mareková.
 

TERMÍN: štvrtok 16. februára 2023, 16:30 – 18:00

REGISTRÁCIA: TU

Diskusia sa uskutoční na platforme Zoom

 
 
 
Organizátori: Inštitút pre pasívne domy, Klimatická koalícia, Manifest2020
 
Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.