Vytvorili sme nový voliteľný predmet na rozšírenie ponuky vysokoškolských predmetov na Slovensku: Energeticky plusové mestské štvrte: princípy rozvoja a obnovy“.

V rámci projektu podporeného Deutsche Bundesstiftung Umwelt, DBU sme v spolupráci s Ústavom urbanizmu a územného plánovania Fakulty architektúry a dizajnu STU a Fachhochschule technikum Wien a renomovaným ateliérom POS architekten pripravili nový voliteľný predmet, ktorý prebiehal už 2 zimné semestre. Predmet sa skladá z dvoch častí, teoretickej a praktickej. V rámci úvodnej teoretickej časti študenti absolvovali bloky prednášok a v nasledujúcej praktickej časti mali za úlohu vytvoriť vlastné návrhy energeticky plusových štvrtí (angl. skratka PED Positive Energy District). Tak mohli študentky a študenti aplikovať získané teoretické vedomosti na konkrétnom príklade. V rámci predmetu absolvovali aj 2 exkurzie, boli si prezrieť zónu, ktorú navrhovali a taktiež príklad dobrej praxe -vznikajúcu klimaticky neutrálnu štvrť Seestadt Aspern vo Viedni.

Exkurzia do Seestadt Aspern vo Viedni

Úlohou študentov a študentiek bolo vytvoriť architektonicko-urbanistickú štúdiu, energetický koncept a využiť nástroj na kvantifikáciu energetických tokov. Na návrhoch pracovali v tímoch a cieľom bolo prispieť ku komplexnejšiemu a podrobnejšiemu pochopeniu témy. V prvom rade je potrebné uvažovať nad širším kontextom a brať do úvahy princípy PED od prvej skice, na začiatku procesu navrhovania. Dobrou pomôckou a monitorovacím nástrojom im bola tabuľka s tokom energie v okolí.

Grafický výstup nástroja na hodnotenie PED, konečná energia počas jedného mesiaca (príklad jún)

Záverečná prezentácia a hodnotenie študentských projektov ukázali rôznorodosť návrhov a tvorivosť, ktorej sa ani pri navrhovaní energeticky plusových štvrtí medze nekladú. Porotu tvorili pedagógovia predmetu, vedúca Ústavu urbanizmu a územného plánovania FAD STU doc. Ing. arch. Katarína Smatanová, MA, PhD., výskumný pracovník FHT Simon Schneider, MSc., architektka DI Ursula Schneider z POS architekten a odborníci z Inštitútu pre pasívne domy Ing. Ľubica Šimkovicová, DI Andrea Borská a Ing. Vladimír Šimkovic.

Spracovaným územním v 1. semestri (2022/23) bol „Janíkov Dvor“ s rozlohou približne 10 ha. Ide o nezastavaný priestor medzi dvoma časťami sídliska na juhu Petržalky, najväčšieho stredoeurópskeho panelového sídliska. Cez stred riešeného územia je vedená trasa električky, ktorá je vo výstavbe.

Výberový predmet absolvovalo celkovo 9 tímov (19 študentov). Všetkých 9 projektov bolo hodnotených pozitívne.

Tím 1: Jozef Červenák, Róbert Rozniak 


Tím 2: Patrícia Machálková, Tereza Pádejová 


Tím 3: Veronika Grznárová


Tím 4: Daniela Hrabovská, Viktor Polák


Tím 5: Alžbeta Gazdová, Richard Čeklovský, Veronika Bertová 


Tím 6: Daniela Poliačiková, Michaela Sisková, Simona Suchánková 


Tím 7: Oleksandra Zaika, Soňa Langová


Tím 8: Samuel Skýva, Rebeka Markovicsová


Tím 9: Darina Izakovičová + Karolína Horváthová


Spracovaným územním v 2. semestri (2023/24) bol brownfield v Bratislave – Novom Meste. Ide o zmiešané územie v okolí Vajnorskej ulice.  Niektoré časti majú priemyselnú funkciu a niektoré sa dlhodobo nevyužívajú, alebo je tam kontaminovaná pôda. Po obvode území sa náchádzajú železničné trasy. Každá skupina si vybrala jednu z pripravených častí územia na ďalší rozvoj. Rozloha jednotlivých úsekov bola približne 30 ha.

Záverečné prezentácie 2.semester

Tím 1: Adamčíková, Orokocká, Bertová, Galková


Tím 2: Uličná, Regenda, Burda, Hlavatá, Žilková


Skupina 3: Izakovičová, Pecháčková, Nagyová, Hurtonová, Macová


Skupina 4: Kuchták, Buachindze, Veselko, Novikmec, Grman, Kubanda


Skupina 5: Magdolenová, Balková, Janotka, Zelinová, Dániš


Skupina 6: Štefaničková, Ondraščinová, Lacová, Zvercová, Staatci

Projekt je financovaný Nemeckou federálnou nadáciou pre životné prostredie (DBU)