Dátum: 16.5.2024 
15:00-20:00
Miesto: Malý Berlín, Štefánikova 94, Trnava

Podpora transformácie miest na uhlíkovo neutrálne pomocou sieťovania a výmeny know-how so zahraničnými odborníkmi.

Diskusné kluby „Od udržateľných budov k udržateľným mestám“ majú za cieľ pomôcť a podporiť slovenské mestá v ich transformácii na uhlíkovo neutrálne. Slovenská republika sa zaviazala stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou krajinou. Mestá zohrávajú v tomto úsilí kľúčovú rolu. Na dosiahnutie tohto záväzku musia mestá pristupovať k rozvoju miest inovatívne a komplexne, posilňovať spoluprácu so širokým spektrom odborníkov, dodávateľov produktov a riešení, v neposlednom rade aj so samotnými občanmi, ktorým najviac záleží na rozvoji mesta a jeho budúcej podobe.

Súčasťou programu diskusných klubov je predstaviť produktové riešenia, praktické ukážky uplatnenia technických a technologických riešení, riešenia pre budovy, štvrte a mestá z hľadiska koncepcie rozvoja a obnovy, ktoré šetria energiu a materiálne zdroje, príklady dobrej praxe doma i v zahraničí a poskytnúť príležitosť na vytvorenie širšej spolupráce medzi zástupcami miest a odborníkmi, firmami a stakeholdermi.

 


Program  /  15:00 – 20:00


15:00 – 16:00
Registrácia, občerstvenie a networking

16:00 – 16:25
Medzinárodná spolupráca, Henriette van Notten, zástupkyňa veľvyslankyne Holandskej ambasády v SR
Rozvoj mesta Trnava, Ondrej Horváth, vedúci Odd. územného rozvoja a koncepcií
Od udržateľných budov k udržateľným mestám, Ľubica Šimkovicová, iEPD

16:25 – 17:55
Energeticky plusové štvrte ako základ uhlíkovej neutrality, Jeroen Brouwer BEng, MSc. Sr. Scientist/ PM – Strategy & Policy, TNO Vector, Holandsko (prednáška v anglickom jazyku)

Uskladňovanie energie, Ing. Igor Krajčovič, REHAU

Ateliéry Nádvorie Trnava, Ing.arch. Viliam Zajíček PhD., Sadovsky & Architects (prednáška v anglickom jazyku)

Stavebné materiály s nízkou uhlíkovou stopou, Milan Sedláček, Tepore

ESG “Environmental, Social, Governance” v praxi, Laura Martonová,  VÚB Banka, Intesa Sanpaolo Group

17:55 – 18:30
Panelová diskusia (v anglickom jazyku)

18:30 – 20:00
Recepcia

 

Vstup je voľný, REGISTRÁCIA TU.

 

Energeticky plusová štvrť Republica v Amsterdame, foto: Maikel Samuels

Keynote speaker:

Jeroen Brouwer BEng, MSc. Sr. Scientist/ PM – Strategy & Policy, TNO, Holandsko

V bývalej priemyselnej štvrti Buiksloterham na severe Amsterdamu už niekoľko rokov prebieha transformácia na štvrť so zmiešaným funkčným využitím. Staré budovy uvoľňujú miesto novým, cirkulárnym a energeticky plusovým budovám a tvoria novú vitálnu obytnú štvrť.
V prezentácii Jeroen priblíži proces vytvorenia energeticky plusovej štvrte v Buiksloterhame a bude ilustrovať osvedčené postupy a skúsenosti získané z dvoch stavebných projektov v tejto oblasti. Ukážka nových energetických riešení, inteligentných a cirkulárnych budov a siete, ktorá umožní vznik miestneho trhu s energiou.

 

Jeroen Brouwer pracuje ako vedúci projektový manažér a výskumný pracovník v spoločnosti TNO Vector v Haagu. Už 15 rokov pôsobí vo výskumnej a akademickej oblasti bývania a udržateľného rozvoja miest. Je projektovým manažérom z programu Horizon Europe Smart City and Community Project ATELIER, ktorého súčasťou je aj tím z hlavného mesta SR Bratislavy. Okrem toho je Jeroen členom dozornej rady holandského združenia sociálneho bývania woCom.


Ateliéry Nádvorie, Trnava, Foto: Matej Hakár

Posledná dokončená etapa oceňovaného Trnavského projektu Nádvorie, priestoru súčasnej kultúry, ktorý vznikol spojením parciel historických meštianskych domov a ich nádvorí do jedného prepojeného komplexu. Nová náplň krídla, orientovaného do Pekárskej ulice oživila pôvodnú stavbenú substanciu meštianskeho domu, ktorú citlivo doplnili súčasné zásahy. Nové dvorové krídlo charakterizuje hybridná konštrukcia s tradičnými murovanými a inovatívnymi prefabrikovanými konštrukciami EcoCocon. Autorom z ateliéru Sadovsky & Architects sa opäť podarilo zachovať pestrosť aj rôznorodosť typickú pre rastlé historické jadrá. Dôraz bol kladený aj na hospodárenie s energiami počas prevádzky stavby. Napriek limitovaným možnostiam úspory obnovovaného objektu z hľadiska prezentácie prvkov kultúrneho dedičstva sa podarilo vybudovať systém, ktorý dokáže bez potreby dodatočnej výroby energie zásobiť objekt počas celého roka.

Viliam Zajíček vyštudoval Fakultu Architektúry a dizajnu STU v Bratislave a absolvoval študijný pobyt na fakulte architektúry ENSAL v Lyone. Po skončení sa začal venovať architektonickej praxi v rámci ateliéru Vallo & Sadovsky Architects, neskôr Sadovsky & Architects, s ktorým spolupracuje až do súčasnosti. Pracoval na viacerých etapách projektu Nádvorie v historickom centre Trnavy, ktorý získal viacero ocenení (cena D. Jurkoviča, CEZAAR, cena Arch a i.). V rokoch 2016 – 2021 absolvoval doktorandské štúdium a na FAD STU a spolupodiela sa na akademickej činnosti v rámci ateliéru Datalab, kde sa venuje výpočtovému navrhovaniu. 

 


Uskladňovanie energie

Igor Krajčovič z REHAU sa zameria sa na moderné energetické koncepty budov v súlade so stavom súčasných technológií. Bude pojednávať o využití geotermálnej energie v spojení s tepelnými čerpadlami a systémom aktivovaných stavebných konštrukcií TABS/BKT pre efektívne vykurovanie a chladenie. Uvedené technologické trio zabezpečí nielen výbornú vnútornú klímu budov pri minimálnej spotrebe energie, navyše však ponúka možnosť uskladnenia veľkého množstva obnoviteľnej energie bez budovania nákladných batériových systémov.


Stavebné materiály s nízkou uhlíkovou stopou

Jakub Čajko predstaví Tepore: „Za 15 rokov pôsobenia na trhu sme pochopili, že budúcnosť výstavby a stavebných materiálov ide trendom a nevyhnutným smerom k používaniu kvalitných produktov s vysokou pridanou hodnotou. Pridanou hodnotou myslíme hodnotu vo všetkých sférach produktu tz. od jeho výroby, od jeho celoživotného cyklu, zachovania výroby a dostupnosti pre ďalšie generácie až po využitie jeho vynikajúcich parametrov v stavbe. Toto všetko ponúkajú prírodné izolačné a stavebné systémy, ktorými sa venujeme.“


ESG “Environmental, Social, Governance” v praxi

Udržateľnosť a ESG sa stávajú dôležitými aj v oblasti výstavby. Z pohľadu banky sa financovanie budov stále viac zameriava na projekty, ktoré spĺňajú kritériá udržateľnosti vo všetkých aspektoch ESG, keďže majú významný potenciál vplyvu na životné prostredie a spoločnosť, a to nie len negatívneho ale aj pozitívneho. VÚB sa aj vďaka odborným partnerstvám snaží transformovať svoje finančné produkty tak, aby sa stavalo stále lepšie, udržateľnejšie, a zdravšie.Záštitu nad podujatím prevzala veľvyslankyňa Holandského kráľovstva na Slovensku jej Excelencia
Gabriella Sancisi.


Podujatie pripravujeme v spolupráci s mestom Trnava, Odd. územného rozvoja a koncepcií.

Podujatie podporila Únia miest Slovenska.

Mediálni partneri
ASB   /   Archinfo   /   Koncept   /   admagazín 

Finančný partner
VÚB Banka, Intesa Sanpaolo Group