Inštitút pre pasívne domy (iEPD) je združenie fyzických a právnických osôb založené v roku 2005. Jeho cieľom je podporovať rozvoj udržateľnej architektúry, výstavbu pasívnych domov, uplatňovanie princípov pasívneho štandardu v praxi.


Náš tím:

Predseda:
Ing. Ľubica Šimkovicová

Členovia predsedníctva:
Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.

Dozorná rada:
Ing. Michal Lešinský
Ing. Vladimír Šimkovic

Kancelária:
Ing. Július Šréter
Ing.arch. Ivana Némethová

Spolupracovníci:
Ing.arch. Palo Pokorný
Ing. Benjamín Horváth
Ing. arch. Zuzana Kierulfová
Mgr.art. Bjorn Kierulf
Ing.arch. Jakub Mikula
Ing. Oldrich Bulla
Ing. Tomáš Sonnek

Lektori:
Ing. Jana Bendžalová, PhD.
Ing. Juraj Hazucha
Ing. Benjamín Horváth
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.
Ing. Michal Lešinský
Ing. Igor Maco
Mgr. Jozef Pecho
Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD.
Ing.arch. Palo Pokorný
Ing. Vladimír Šimkovic


Naše hlavné aktivity:

  • presadzovanie princípov udržateľnej architektúry a pasívnych domov
  • medzinárodná odborná činnosť v tejto oblasti
  • spolupráca so zahraničnými subjektmi podobného zamerania
  • vzdelávanie odborníkov
  • organizácia konferencií, výstav a exkurzií
  • informačné podujatia pre investorov
  • združovanie a networking firiem
  • odborná činnosť a certifikácia pasívnych domov
  • spolupráca so štátnou a verejnou správou

Výlet na Schiestlhaus (masív Hochschwabu v Rakúskych Alpách)

Výlet iEPD na horskú chatu Schiestlhaus – stavba v pasívnom štandarde, prvá svojho druhu na svete (masív Hochschwab v Rakúsku)