Ak ste sa nemohli zúčastniť osobne, doprajte si dávku inšpirácie aspoň online. Na našom youtube sú prístupné záznamy zo všetkých troch blokov.

Ako stavať nesmrteľné mestá? Dokáže si skupina ľudí spoločne navrhnúť svoje bývanie v bytovom dome? Vieme stavať budovy, ktoré budú milované a budú sa o nich starať aj ďalšie generácie? 

13. apríla sa v Novej Cvernovke v Bratislave konal už 4. ročník konferencie Budovy A0 – konferencia trochu inak, ktorá sa zaoberá vplyvom architektúry na životné prostredie a klimatickú krízu. Sme to my, ktorí súčasný konzumný spôsob života dokážeme zmeniť, architekti, inžinieri, developeri, politici, úradníci, obyvatelia, všetci, ktorí svojimi rozhodnutiami tvoríme budúcnosť.
 

Hľadanie udržateľnejších inovatívnych riešení a znižovanie potreby fosílnych palív v stavebníctve je teraz aktuálne viac ako kedykoľvek predtým. A nielen to, solidarita, medziľudské vzťahy a hľadanie sociálnej udržateľnosti a inklúzie je čoraz dôležitejšie pre našu spoločnosť a demokraciu. Podujatie je zdrojom zaujímavých informácií, príkladov zo sveta a inšpiratívnych názorov od top architektov, progresívnych developerov aj expertov na urbanizmus a krajinárstvo.

Organizátori, Inštitút pre pasívne domy a Slovenská komora architektov a iniciatíva Manifest2020 pre tento ročník vybrali motto NASPÄŤ K HODNOTÁM. Inšpiráciou sa stal Nový európsky Bauhaus (NEB), kultúrny projekt Európskej komisie, ktorý je súčasťou európskej Zelenej dohody a hlási sa k hodnotám udržateľnosti, krásy a inklúzie. Rečníčky a rečníci v prvom bloku na inšpiratívnych projektoch ukázali, ako sa jeho hodnoty už teraz zhmotňujú v praxi.

 

Nový európsky Bauhaus

Víťazi minuloročnej ceny NEB, David Juárez a Merve Dadas z ateliéru Straddle3 (ESP) prezentovali koncept cenovo dostupného bývania pre kompaktné mesto, ktorý realizujú v Barcelone. Ponúkajú riešenia na rýchly rozvoj cenovo dostupného bývania do konsolidovanej mestskej štruktúry. S týmto zameraním sa zrealizovalo viacero projektov, koncept riešenia je postavený na zahusťovaní mesta vkladaním prefabrikovaných bytových jednotiek do nevyužívaných urbánnych priestorov, tento systém nazývajú taktické bývanie.

Markus Zilker z ateliéru Einszueins (AT) priblížil ich objavovanie modelu co-housing vo Viedni, konkrétne oceňovaný projekt Gleis 21, ktorý bol navrhnutý participatívne s jeho obyvateľmi a vďaka ich solidarite vytvára novú formu bývania a možnosti ubytovania pre utečencov.

České KOGAA studio, Alexandra Georgescu a Tomáš Kozelský hovorili o svojom prístupe k revitalizácii priemyselných budov a zmenu v rozmýšľaní, ktorá vedie k zachovaniu opustených budov namiesto búrania a následnej novej výstavbe, ktorá tvorí väčšiu záťaž pre životné prostredie.

 

Svoje miesto na konferencii našla aj súčasná slovenská a česká architektúra. V bloku s viac-zmyselným názvom SÚČASNÁ SLOVENSKÁ A ČESKÁ ARCHITEKTÚRA V ZNAMENÍ RE-GENERÁCIE vystúpili slovenskí architekti Andrea Ambrovičová Mikulajová a Martin Skoček, českú architektonickú scénu zastupoval Štěpán Valouch. V diskusii za zaoberali ako na agendu udržateľnej architektúry reflektuje súčasná generácia aktívnych architektov 40+/-.

 

 

Konferencia A0 však nezostala len v mierke budov,  posledný blok bol venovaný tvorbe udržateľných štvrtí. Mestské plánovanie môže byť cesta k energetickej nezávislosti, pod taktovkou kvalitnej architektúry, prepracovaných energetických konceptov a s ohľadom na hustotu, participáciu a sociálnu štruktúru mesta, vznikajú v Európe pilotné štvrte ako ÉcoQuartier Clichy-Batignolles v Paríži, alebo Seestadt Aspern vo Viedni. Ako prebieha spolupráca mesta, developerov a architektov? 

Vďaka Slovenská komora architektov za spoluprácu a EUKI – european climate initiative za podporu projektu ClimArchiNet.