Pozývame vás na diskusný klub 23.5. 2023 popoludní od 13:00 do 16:00 v žilinskom centre PASÁ:Ž – platforma architektúry a mestského plánovania.

V spolupráci so samosprávami pripravujeme diskusné kluby, ktoré sú príležitosťou na stretnutie architektov a odborníkov v slovenských mestách, ako aj zvyšovanie informovanosti samospráv. Rozšírenie témy pasívnych budov na mierku štvrtí a miest je dôležitým posunom pri riešení uhlíkovej neutrality v stavebnom sektore.
Štartujeme v Žiline, kde pôsobí architekt Michal Diviš, člen iEPD, ktorý v energeticky efektívnej architektúre dosiahol viaceré úspechy a predstaví nám nielen svoju tvorbu, ale aj Revitalizáciu a dostavbu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline.

Do diskusie prijali pozvanie aj primátor mesta Žilina Peter Fiabáne, hlavný architekt Žiliny Rudolf Chodelka.

PROGRAM:
R. Chodelka: Otvorenie
Ľ. Šimkovicová: Úvodné slová k téme diskusného klubu
M. Diviš: Revitalizácia a dostavba Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline – výsledky súťaže
A. Borská: Udržateľné mestské štvrte
Moderovaná diskusia: P.Fiabáne, R.Chodelka, I.Kolárik, A.Borská a M.Diviš.
Moderátori: Ľ. Šimkovicová, P. Pokorný

Termín podujatia: utorok 23.5. 13:00 – 16:00
Miesto: PASÁ:Ž – platforma architektúry a mestského plánovania, adresa: Horný val 67, Žilina

Podujatie je bezplatné.

Prosím zaregistrujte sa tu.

Tešíme sa na Vás!

S podporou: Európska únia ERASMUS+