Zapojte sa aj Vy do celoeurópskej súťaže, termín prihlášok do 31. mája 2021.

Európska komisia vyhlásila súťaž o ceny Nového európskeho Bauhausu (NEB). Ide o ocenenia dvoch druhov inovatívnych riešení: už zrealizované projekty alebo nové idey.

Nový európsky Bauhaus je iniciatíva zameraná na zlepšenie nášho spolužitia v krajšom a trvalo udržateľnom prostredí. Má plnú politickú podporu predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyen ako jeden z hlavných prostriedkov naplnenia cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal).

Bližšie vysvetlenie čo je to Nový európsky Bauhaus a ako je prepojený na ostatné programy či iniciatívy EÚ nájdete v odpovediach na často kladené otázky tu.

Výnimočnosť iniciatívy Nový európsky Bauhaus spočíva aj v novom prístupe, keď Európska komisia neprichádza s návrhmi či s legislatívnymi smernicami, ale je otvorená aj vašim návrhom a skúsenostiam iných:

V etape hľadania spoločných postupov a odporúčaní sa iniciatíva NEB obracia na verejnosť celej Európskej únie v snahe spublikovať čo najviac inšpiratívnych riešení a nápadov. Prihlasovať ich môžu nielen orgány štátnej a verejnej správy, inštitúcie, súkromné firmy či združenia, ale aj jednotlivci priamo cez tento link.

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/

Ceny NEB budú udelené v desiatich kategóriách, pričom v každej z nich budú ocenené dva druhy inovatívnych riešení:

 • už zrealizované projekty a príklady
 • nové koncepty a idey mladých tvorcov do 30 rokov.

Kategórie:

 1. Techniky, materiály a procesy pre výstavbu a dizajn
 2. Výstavba v duchu cirkulárnej ekonomiky
 3. Riešenia pre spoločný rozvoj zastavaného prostredia a prírody
 4. Obnova mestského a vidieckeho prostredia
 5. Produkty a životný štýl
 6. Ochrana a konverzia kultúrneho dedičstva
 7. Znovuobjavené miesta pre stretávanie sa a zdieľanie
 8. Mobilizácia umenia, kultúry a komunít
 9. Modulárne, adaptabilné a mobilné riešenia pre bývanie
 10. Interdisciplinárne vzdelávacie modely

https://prizes.new-european-bauhaus.eu/themes/custom/regiostars/docs/NEB-guide-for-applicants.pdf

Víťazi v každej z desiatich kategórií dostanú okrem veľkej publicity aj finančnú odmenu

 • za ocenený zrealizovaný príklad (projekt) vo výške 30.000 eur
 • za nové idey a koncepty nastupujúcich tvorcov vo výške 15.000 eur.

Keďže do súťaže sa prihlasuje priamo cez webstránku Európskej komisie, resp. Nového európskeho Bauhausu, prihlášky musia byť podávané v angličtine. Termín je do polnoci 31. mája 2021.

Prihláste váš zrealizovaný projekt alebo inovatívny nápad, ktorý zlepšuje kvalitu života či prostredia v ktorom žijeme.