V nadväznosti na zložitú trhovú situáciu ohľadne dodávok konštrukčných materiálov by sme chceli dať do pozornosti STEICO I nosníky, ktorých dostupnosť sa pohybuje momentálne na úrovni cca 3 týždňov. V rámci optimalizácie výroby a zrýchlenia výrobného procesu sú nosníky dostupné už len v štandardných dĺžkach a to v závislosti od dimenzie prvku (väčšinou v dl. 10, 11, 12 a 13 m). I nosník je možné použiť ako plnohodnotnú náhradu za ostatné konštrukčné prvky pre stenové, stropné a strešné konštrukcie. Okrem I nosníkov sú dostupné aj profily LVL (lepené vrstvené drevo).

www.tepore.sk

www.fukane-drevovlakno.sk

 www.steico.sk