A1 či A0 – s istotou a prehľadom

Ešte nedávno utópia, dnes už vyžadovaný štandard. Desaťdňový seminár sprostredkuje skúsenosti niekdajších vizionárov. Technologické inovácie a geniálne jednoduchý koncept – to všetko priniesol pasívny dom už v osemdesiatych rokoch minulého storočia. V spojení s využívaním obnoviteľných zdrojov energie predstavuje bezpečnú cestu a nezávislosť od  fosílnych palív a ich producentoch.

Budovy s takmer nulovou potrebou energie A0 sú spojením pasívneho štandardu a miestnych obnoviteľných zdrojov energie. 

Aj úsporné stavby môžu byť krásne

Príprava kvalitných a esteticky pôsobivých projektov vyžaduje tím zorientovaných odborníkov. Pomôžeme Vám zložiť zmysluplné „puzzle“ z vedomostí v tejto oblasti a vytvoriť tak pevný základ ďalšieho rozvoja vašej praxe.

Prihláška


Dozviete sa

 • prečo je systém riadeného vetrania rozumná vec pre každého,
 • či je rekuperácia pre dosiahnutie triedy A1 naozaj nevyhnutná,
 • ako bez problémov navrhnúť strechu s U = 0,1 W/m2.K
 • kedy sa oplatí tepelné čerpadlo a aké iné zdroje tepla prichádzajú do úvahy,
 • kedy sa okno stáva „radiátorom“,
 • ktorý softvér pomôže veľmi presne spočítať nároky skutočne úsporného domu,
 • ako pripraviť projekt do triedy A0 alebo A1 optimálne a s minimom viacnákladov,
 • ktorí odborníci by nemali chýbať v tíme pri projektovaní efektívnych budov…

Aj keď sa termín „pasívny dom“ v názve seminára už nespomína, je pasívny štandard základom legislatívou požadovaného štandardu  budov A1 a A0. Kým začiatok rozvoja v tejto oblasti patril domom rodinným, dnes sa stavajú v pasívnom štandarde veľké obytné i občianske budovy. Okrem toho nastal významný posun aj v oblasti technického zariadenia budov, ktoré je v takýchto stavbách nevyhnutné. Tieto zmeny sme zapracovali do našich nových školiacich materiálov.


Program a termíny konania

Škola udržateľnej architektúry trvá 10 dní a realizujeme ju v troch blokoch. Môžte si však vybrať prednášky, alebo bloky, ktoré vás zaujímajú.
Aktuálne termíny konania jednotlivých blokov a ich hlavné témy (možnosť operatívnych zmien programu vyhradená):

1. blok:
27. – 30. septembra 2017:
 • Úvod do navrhovania, H. Pifko: 27.9.2017
 • Architektonické princípy udržateľných budov, P. Pokorný: 28.9.2017
 • Aktuálna situácia v legislatíve, J. Bendžalová: 28.9.2017
 • Konštrukčné riešenie izolačného obalu, M. Lešinský: 29.9.2017
 • Vzduchová priepustnosť a kontrola kvality, V. Šimkovic: 30.9.2017
 • Ytong a Silka pre pasívne domy, R.Turanský: 30.9.2017
2. blok:
11. – 14. októbra 2017:
 • Okná, dvere a zasklené steny, B.Horváth: 11.10.2017
 • Vzduchová priepustnosť v praxi, V.Balent: 11.10.2017
 • Eliminácia tepelných mostov, J. Hazucha: 12.10.2017
 • Vetranie, V. Šimkovic: 13.10.2017
 • Využívanie prírodných zdrojov, I. Maco: 13.10.2017
 • Vykurovanie, V. Šimkovic: 14.10.2017
3. blok: 
1. – 2. decembra 2017:
 • Výpočtové metódy, PHPP, designPH, L. Krajcsovics: 24.11.2017
 • PHPP workshop, L. Krajcsovics: 25.11.2017

Zmena termínu vyhradená.

Každý účastník dostane v tlačenej forme všetky prezentácie. Ich obsah korešponduje s požiadavkami na skúšku pre získanie certifikátu PHI Darmstadt Certifikovaný projektant pasívnych domov / Certifikovaný poradca pre pasívne domy. 


Miesto konania

Vysoká škola manažmentu / City University of Seattle
1. poschodie
Panónska cesta 17
85101 Bratislava-Petržalka

Cena, zľavy

Cena celého seminára: 600 € ( do 31.7.2017  máte možnosť získať zľavu z ceny seminára 5% )
Cena bez PHPP workshopu ( 8 dní): 500 €

Cena za 1 deň (ak sa rozhodnete len pre niektoré dni): 80 €
Zľava pre členov iEPD, iPHACPDspolupracujúcich organizácií a pre študentov: 10%

Toto členstvo uveďte v prihláške v poli „Špeciálne požiadavky“, môže byť vyžadované jeho potvrdenie.
Zľavy nie je možné kombinovať.

V cene seminára sú zahrnuté:
tlačené materiály (všetky prezentácie) a strava (obed a 2x občerstvenie počas prestávok). Cestu a ubytovanie si hradí každý účastník individuálne.

Kúpa PHPP 9.2 SK

Pokiaľ sa prihlasujete na celý seminár je potrebné, aby ste boli registrovaným vlastníkom softvéru PHPP 9. Táto podmienka sa nevzťahuje na tých účastníkov, ktorých zamestnávateľ je vlastníkom licencie (je potrebné doložiť číslo licencie) a tiež tých, ktorí sa rozhodnú časť seminára venovanú PHPP workshop (10. deň) neabsolvovať, v tom prípade im samozrejme tento deň seminára fakturovať nebudeme.

Ak PHPP 9 ešte nemáte, môžete si jeho najnovšiu verziu v slovenčine objednať za veľmí zvýhodnené uvádzacie ceny, ktoré platia do konca roka 2016. Viac o PHPP a objednávkový formulár nájdete tu.


Je možné prihlásiť sa samostatne na jednotlivé tematické bloky. Zo skúsenosti absolventov našich seminárov však vyplýva, že práve seminár ako celok im pomohol pospájať čiastkové vedomosti do zmysluplného celku. Preto odporúčame absolvovať seminár kompletne. Získate ucelenú predstavu o problematike energeticky úsporných stavieb, ktorú budete môcť hneď uplatniť vo svojej praxi, príp. pri skúške Certifikovaný projektant / konzultant pasívnych domov.

Prihláška