IEPD ponúka odbornej verejnosti i laikom viacero služieb a aktivít. Táto ponuka sa časom upravuje podľa záujmu spoločností a našich možností. Jej ťažiskom sú vzdelávacie aktivity, najmä semináre „Škola udržateľnej architektúry“ (donedávna pod názvom „Navrhovanie pasívnych domov“).


Odborné podujatia a aktivity


Informačné podujatia

  • Dni pasívnych domov
  • Exkurzie, informačné dni
  • Poradenstvo

Pre médiá, novinárov

 

Konferencia A0