Predaj PHPP a designPH

S PHPP je ľahšie dosiahnuť energetickú triedu A1 či A0 !

PHPP je spoľahlivý výpočtový nástroj pre návrh budov. Nie je to iba program na výpočet energetickej bilancie. Jeho úlohou je pomôcť už v procese navrhovania doladiť všetky podstatné súčasti budúcej stavby tak, aby mala počas svojho životného cyklu čo najnižšie nároky na energie. Práve tým je PHPP medzi podobnými výpočtovými nástrojmi jedinečný.

Najnovšia verzia programu PHPP 9.2 už aj v slovenčine. Súčasťou programu je 260-stranový manuál, pre lepšiu predstavu si môžte prezrieť jeho obsah TU
Program už nie je v ponuke. Pre viac informácií nám napíšte požiadavku na iepd@iepd.sk.

  Objednávka

Optimalizácia vlastností aj investičných nákladov

Od začiatku bol určený a dodnes slúži prednostne ako pomôcka pri navrhovaní pasívnych domov, respektíve budov s takmer nulovou potrebou energie. S jeho pomocou je možné optimalizovať návrh budovy počas projektovej fázy.

PHPP však okrem optimalizácie teplotechnických vlastností budovy pomáha znižovať investičné prostriedky na výstavbu. Ak veľmi podrobne a spoľahlivo  spočítate energetické nároky budovy – v tomto je PHPP pre veľmi úsporné domy nezastupiteľný, dokážete presne nadimenzovať požadovanú techniku na zabezpečenie fungovania domu bez zbytočných (a neekonomických) bezpečnostných „prirážok“, s akými sa uvažuje pri bežnej výstavbe.

Ako sa dostať do energetickej triedy A1 či A0 ? 

Výpočty v PHPP veľmi dobre reflektujú skutočné nároky. Desaťročia overovania a konfrontácií s meraniami v realizovaných budovách sú toho zárukou. 

Normou vyžadované budovy sa dnes svojimi parametrami pasívnym domom veľmi približujú (aj keď sú zadefinované inými hodnotiacimi veličinami). V týchto súvislostiach môže byť PHPP vítanou pomôcku aj pri navrhovaní budov podľa súčasnej legislatívy.

PHPP (v origináli Passivhaus Projektierungs-Paket alebo po anglicky Passive House Planning Package) je program, ktorý Passivhaus Institut v Darmstadte vyvíja niekoľko desaťročí. Znalci problematiky potvrdia, že patrí v oblasti efektívnych budov k najlepším svojho druhu. Na rozdiel od iných však nie je „statický“ – teda taký, čo energetickú bilanciu dokončeného návrhu alebo existujúcej budovy iba spočíta. Za dôležitý považujeme aj fakt, že pomocou aktuálneho PHPP 9 dnes môžete spočítať aj energetickú bilanciu väčších obytných alebo nebytových stavieb.


designPH

PHPP poznáte roky, ale o designPH ste ešte nepočuli? Nie je to prekvapujúce, pretože táto nadstavba začala fungovať až s PHPP 8, súčasná verzia je však kompatibilná iba s PHPP 9. Viac o designPH nájdete na www.designph.org, tam si môžete stiahnuť aj jeho demoverziu na vyskúšanie.

Plugin designPH automaticky poskytuje orientačnú energetickú bilanciu pri 3D modelovaní budovy v programe SketchUp a zároveň zjednodušuje zadávanie údajov o budove do PHPP.


Ceny platné od 1.4.2017:

PHPP 9.2 SK – 200 € – nový užívateľ
PHPP 9.2 SK – 160 € – registrovaný užívateľ verzie PHPP 2007 SK, člen iEPD /iPHA

designPH EN – 330 € – nový užívateľ
designPH EN – 260 € – člen iEPD /iPHA

PHPP 9.2 SK a designPH EN – 460 € – nový užívateľ
PHPP 9.2 SK a designPH EN – 400 € – nový užívateľ, člen iEPD/iPHA
PHPP 9.2 SK a designPH EN – 420 € – registrovaný užívateľ verzie PHPP 2007 SK

  Objednávka

Video: prezentácia PHPP/designPH (anglicky)