Pre kvalifikáciu v oblasti energeticky efektívnych budov vyvinul Passivhaus Institut (PHI) v Darmstadte certifikáty pod názvom: „Certifikovaný projektant pasívnych domov“ a „Certifikovaný konzultant pasívnych domov“.


Staňte sa aj vy medzinárodne uznávaným certifikovaným projektantom pasívnych domov

Certifikát je možné získať dvomi spôsobmi:

  • úspešným zložením písomnej skúšky,
  • vlastným projektom pasívneho domu, ktorý bol zrealizovaný na základe detailnej dokumentácie  a následne certifikovaný v PHI Darmstadt.

Certifikovaní projektanti a poradcovia sú uvedení nielen na webovej stránke iEPD, ale aj  PHI www.passivhausplaner.eu, kde ich ľahko vyhľadajú klienti z ich (či inej) krajiny.

Skúšobné otázky i termíny skúšok sú pripravované centrálne v PHI Darmstadt.

Aktuálne termíny skúšok:
 miesto: Brno, VUT FAST Brno, Veveří 331/95, Brno

Príprava na skúšku:
V prípade, že ste sa rozhodli skúšku absolvovať, je dôležité, aby ste absolvovali aj prípravu na skúšku. Bližšie informácie na vyžiadanie, použite formulár na stránke.

Cena skúšky: 380 €

V cene je zahrnuté:

  • príprava na skúšku
  • preklad skúšobných otázok do slovenčiny
  • poplatok za skúšku do PHI Darmstadt
  • dve nezávislé opravy skúšobných hárkov na Slovensku, tretiu v Nemecku
  • vystavenie certifikátu a zaradenie do medzinárodnej databázy certifikovaných projektantov

Predpokladom získania certifikátu „Certifikovaný projektant pasívnych domov“ je (popri úspešnom absolvovaní skúšky) predloženie dokladu o profesnej kvalifikácii (VŠ diplom, autorizácia). Uchádzači, ktorí nespĺňajú túto požiadavku, získajú titul „Certifikovaný konzultant pasívnych domov“.