Inštitút pre energeticky pasívne domy (iEPD) je v zmysle zákona 83/1990 Zb. nepolitická, dobrovoľná, záujmová mimovládna organizácia. Jej cieľom je všestranne podporovať najmä výstavbu energeticky pasívnych domov, ale aj architektúru ohľaduplnú k prostrediu a udržateľný rozvoj v tvorbe životného prostredia.

Prečítajte si viac o našich členoch i spolupracujúcich organizáciách,  projektoch, na ktorých sa podieľame, alebo si pozrite kalendár pripravovaných podujatí…exkurzia-zurndorf

Exkurzia iEPD v Zurndorfe