Pokiaľ chcete tepelne izolovať základovú dosku a murivo, je dôležité si položiť dve základné otázky. Čím izolovať a ako. Na obe vám pomôže odpovedať technické oddelenie penového skla REFAGLASS.
Ako izoláciu základovej dosky a muriva odporúčajú penové sklo, ktoré sa vyrába z recyklovaného skla. Medzi jeho najväčšie prednosti patrí nehorľavosť, nenasiakavosť vodou (hodí sa teda aj tam, kde hrozí existencie spodných vôd), mrazuvzdornosť, slúži zároveň aj ako nosný prvok a nechutí hlodavcom. A k tomu všetkému je stopercentne ekologické.

Vzhľadom k tomu, že na pokládku penového skla nie je potrebná žiadna ťažká technika a investor ho môže sám pohrabať hrabľami, stáva sa často, že si systém zakladania na penovom skle vykonáva súkromný subjekt sám.


Spoločnosť Recifa, ktorá penové sklo REFAGLASS vyrába, preto teraz prichádza s jednoduchým manuálom, ktorý slúži ako ukážka možného založenia na penovom skle pre pasívne, nízkoenergetické domy a iné stavby.
Tu projektanti aj stavebníci nájdu detailné výkresy s rezmi dosky a konštrukčné detaily založenie na penovom skle na:

  • Masívna drevená prevetrávaná stena s izoláciou v rošte
  • Masívna drevená stena s izoláciou v rošte
  • Masívne stena z betónových prefabrikátov
  • Detail terasové dvere
  • Drevená stĺpkové kcia s obkladom
  • Vápennopiesková tehla

Tepelná izolácia základových dosiek a muriva je jedným zo systémov 7K možného použitia penového skla REFAGLASS. S manuálom zvyšných šiestich spôsobov využitia penového skla bude spoločnosť Recife postupne prichádzať.

Viac informácií na https://www.refaglass.cz/system-zakladani-na-penovem-skle