Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora pripravila informačnú cestu pre slovenských podnikateľov a odborníkov na tému „Moderná drevostavba a udržateľná výstavba z dreva“, ktorá sa uskutoční v termíne od 14. do 17. októbra 2018 v južnom Nemecku (Bavorsko/Bádensko-Württembersko). Podujatie bude tlmočené (nemčina – slovenčina).

Cesta pre odborníkov ponúka informačné podujatie na úvod, exkurzie s odborným výkladom v podnikoch, ktoré sa zaoberajú drevostavbou ako aj návštevu referenčných objektov z dreva. Odborné prednášky i návštevy podnikov a objektov Vám umožnia inšpirovať sa referenčnými projektami, ako aj výmenu skúseností i nadviazanie kontaktov.

Program cesty, ako aj prihlášku s informáciami a podmienkami účasti nájdete pod https://www.dsihk.sk/sk/podujatia/detail-view-sk/moderna-drevostavba-a-udrzatelna-vystavba-z-dreva/.
Návštevy podnikov a účasť na odborných prednáškach je bezplatná. Účastníci cesty si hradia dopravu do Nemecka, ako aj ubytovanie a stravovanie.

Veríme, že získané informácie ako i nadviazané kontakty budú pre Vás prínosom. V prípade záujmu, zašlite vyplnenú prihlášku najneskôr do 31. augusta 2018.

 

Autor: iEPD