Pozývame Vás na diskusný klub „Otvorene o architektúre“. Bude sa venovať obytnému súboru NOVÁ DOBA od Friedricha Weinwurma, ale aj súčasným požiadavkám na budovy a vízii Bratislavy, ako energeticky sebestačného mesta.

TERMÍN:              18. 5. 2018 , 15:00 – 18:00
MIESTO:              BERLINKA GALLERY CAFÉ & BISTRO , Esterházyho palác, Bratislava

AKÁ BY BOLA NOVÁ DOBA, AK BY JU ARCHITEKT NAVRHOVAL DNES?
Ak by mal Friedrich Weinwurm splniť dnešné požiadavky na návrh budov s ohľadom na energetickú efektívnosť, ako by sa zmenila architektúra a dizajn?

REČNÍCI A HOSTIA:
Ingrid Konrad, Ing. arch., hlavná architektka Bratislavy
Henrieta Moravčíková, Prof. Dr. Ing. arch.
Ivan Kubík, Ing.arch., AIK ateliér
Roman Talaš, Ing.arch., SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
Vladimír Šimkovic, Ing., Inštitút pre pasívne domy
Palo Pokorný, Ing.arch., Pokorny architekti

PROGRAM 18.5.2018
15:00 Úvodná prednáška o Friedrichovi Weinwurmovi, H.Moravčíková
15:15 Prehliadka výstavy: Architekt Friedrich Weinwurm: Nová cesta
15:30 Nová doba dnes, V. Šimkovic
16:00 Diskusia s pozvanými hosťami
17:00 Voľná diskusia spojená s občerstvením

MODERUJE: Ľuba Šimkovicová
VSTUP: bezplatný
POZVÁNKA NA STIAHNUTIE

REGISTRÁCIA: TU

/

Nielen Bratislava, ale aj ostatné mestá čelia situáciám, ktoré súčasní obyvatelia doposiaľ nepoznali. Teploty sa začínajú šplhať do výšok, ktoré u nás neboli bežné, letné horúčavy sa začínajú v apríli a jar už nebýva. Čo čaká nás a ďalšie generácie? Mení sa klíma?

V každom prípade sa menia požiadavky na budovy. A to významne. Dôvod je prostý. Závislosť od dodávok energií zo zahraničia nie je v záujme EÚ, doterajšia energetická politika založená na využívaní fosílnych palív, významných producentov emisíí skleníkových plynov, patrí do minulého storočia. Budúcnosťou bude zníženie energetickej náročnosti budov a pokrytie energetických nárokov budov technológiami s minimálnou alebo žiadnou produkciou skleníkových emisií.

Inak bolo pred 80 rokmi. V časoch, kedy tvoril Friedrich Weinwurm, bolo výzvou čosi iné, čo však taktiež zodpovedalo vtedajším potrebám spoločnosti. Hospodárska kríza v tridsiatych rokoch minulého storočia priniesla do československej architektúry tému tzv. najmenšieho bytu. K najdôležitejším príspevkom do tejto diskusie boli práce architektov Fridricha Weinwurma a Imricha Vécseia – pavlačové obytné bloky UNITAS na Šancovej ulici a obytná skupina NOVÁ DOBA na Vajnorskej ulici v Bratislave. Potreba zmiernenia bytovej núdze v Bratislave začiatkom tridsiatych rokov minulého storočia viedla k projektu a stavbe obytných blokov, z ktorých prvý vznikol v roku 1932. Obytný súbor NOVÁ DOBA je významnou kultúrnou pamiatkou slovenskej avantgardnej architektúry.

 

Podujatie podporuje Slovenská komora architektov.
Kontakt: Ľuba Šimkovicová, simkovicova@iepd.sk,