Ak sa chystáte obnoviť svoj rodinný dom, máte jedinečnú príležitosť. Môžete ju využiť, a obnoviť svoj dom tak, že získa novú kvalitu v podobe krajšieho vzhľadu, nízkych nárokov na spotrebu energie a zdravého vnútorného prostredia.

Program obnovy RD z Plánu obnovy a odolnosti ponúka podporu až do výšky 19 000 Eur.
Slovenská agentúra životného prostredia zverejnila nové podmienky pre žiadateľov o obnovu domov. Nová výzva prinesie pomoc na úrovni 75 %z celkových oprávnených nákladov, maximálne však do výšky 15 tisíc eur. Zvyšnú časť financií vám za výhodných podmienok poskytne banka. Základnou požiadavkou bude úspora energie minimálne o 30 %. Ďalších 4-tisíc môžete získať pri väčšej úspore energie, ak sa vám preukázať úsporu energie minimálne 60%. Nová kompletná výzva bude zverejnená 27. marca. Info k obnove na stránke SAŽP: https://www.obnovdom.sk

Váš rodinný dom však môžete obnoviť ešte lepšie a výhodnejšie, zredukovať vašu spotrebu až o 80% a získať moderný, úsporný dom s kvalitným vnútorným prostredím. Je isté, že ďalšiu obnovu už nebudete realizovať najbližšie desaťročia, takže to, že sa to oplatí nie je téma.

Inštitút pre pasívne domy má skúsenosti aj s obnovou budov do pasívneho štandardu, a prináša Vám know-how ako na to.


V spolupráci so SAŽP a SKA sme pripravili návrh riešení pre projekty, ktoré sa stali víťazmi ideovej architektonickej súťaže pod názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR, pre typy rodinných domov “Štvorec”, “Kocka” a “Orava”.

Seminár je určený pre všetkých záujemcov o obnovu rodinného domu, ale aj architektov a stavebných inžinierov, štátnu správu, a stavebníkov.

Termín: 30. 3. 2023, 15:00 – 17:00
Miesto: Slovenská komora architektov, Námeste SNP 18, 811 06 Bratislava
+
ONLINE- link zašleme zaregistrovaným účastníkom vopred

Program:

  • Úvod, Ľubica Šimkovicová, iEPD
  • Predstavenie podmienok POO, Matej Kerestúr, SAŽP
  • Predstavenie zámeru Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov a pokračovanie súťaže, Nora Vranová / Martin Zaiček , SKA
  • Slovo autorov víťazných návrhov – ER ateliér, Ema a Roman Ruhigovci
  • Slovo autorov víťazných návrhov – Ondrej Jurčo
  • Slovo autorov víťazných návrhov – Tomáš Gelian
  • Energetická optimalizácia projektov RD “Štvorec”, “Kocka”, “Orava”, Oldrich Bulla, Jakub Mikula, iEPD
  • Diskusia, záver

Seminár je bezplatný. Je zaradený do Profesijného vzdelávania architektov Slovenskej komory architektov (kategória B, 10 kreditov).

Prihláste sa tu.

Titulný obrázok: Víťaz v kategórii RD Typ „kocka“ ER Atelier s.r.o.
Autori návrhu: Ing. arch. Ing. Ema Ruhigová, PhD.; Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.