Pozývame vás na konferenciu pri príležitosti zahájenia projektu DELIVER
“Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy”

Dátum: 12.9.2018
Miesto konania:
Bratislava, prednášková sála Univerzitnej knižnice, Ventúrska 11, Bratislava
Hlavné témy:
Zmena klímy v sídelnom prostredí s osobitným zameraním na sídliská
Sídlo a sídlisko – zvyšovanie odolnosti na dopady zmeny klímy
Znižovanie emisií CO2  v sídelnom prostredí, hĺbková obnova budov
Adaptácia na zmenu klímy, hodnotenie zraniteľnosti,
Prírode blízke riešenia – podpora  biodiverzity v sídelnom prostredí
Určené pre: predstaviteľov samospráv a statnej správy, odbornú verejnost (v témach načrtnutých vyššie)

Registrácia TU

PROGRAM:

Registrácia – 8.30 – 9.00
9:00 Privítanie
Dana Čahojová, starostka MČ Bratislava-Karlova Ves
Jozef Škultéty, riaditeľ odboru politiky zmeny klímy, MŽP SR
Milan Galanda, generálny sekretár Únie miest Slovenska

DOPOLUDŇAJŠÍ BLOK: Zmena klímy, sídelné prostredie a sídliskové prostredie

9:30 – 9:50 Dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k sídelnému prostrediu s osobitným zameraním na sídliská – Jozef Pecho, Slovenský hydrometeorologický ústav.

9:50 – 10:10 Sídliská ako živé organizmy: špecifiká panelových sídlisk z perspektívy sociálnej antropológie – Barbora Bírová, Anthropopictures, Praha.

10:10 – 10:30 Koncepcia mestského rozvoja SR do roku 2020 a podporné nástroje na obnovubytových panelových domov – Elena Szolgayová, generálna riaditeľka, Sekcia bytovejpolitiky a mestského rozvoja, Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

10:30 – 10:40 Praktické skúsenosti a výsledky financovania obnovy bytového fondu s dôrazom na úsporu energií a zvýšenie bezpečnosti budov aj kvality obytného prostredia vrátanerevitalizácie zanedbaných pozemkov v sídlach v SR – Miloš Blanárik, Prvá stavebná sporiteľňa.

DISKUSIA

11:15 – 11:30 Metodika a podpora pre adaptáciu a mitigáciu v sídlach s osobitným zameraním na sídliská: Predstavenie metodologického prístupu hodnotenia zraniteľnostiaprípravy klimatických adaptačných mestských stratégií – skúsenosti saplikáciouna Slovensku, Andrej Steiner, Karpatský rozvojový inštitút.

11:30 – 11:45  Zkušenosti se stanovením emisí skleníkových plynů a s hodnocením uhlíkové stopy na městské úrovni v prostředí Česka, Viktor Třebický, Josef Novák., Ci2, Praha.

11:45 – 12:25 The use of European Land Monitoring data, methods and indicators and the example of Urban atlas for local assessments, Andreas Littkopf, Environment Agency Austria (EAA) v anglickom jazyku so zabezpečeným tlmočením.

12:25 – 12:45 Predstavenie aktivít projektu DELIVER: Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy”, Zuzana Hudeková, MČ Bratislava-Karlova Ves

DISKUSIA K BLOKU

OBED 13.00-14.00
Občerstvenie je bezmäsité (z dôvodu obmedzenia spotreby mäsa a jeho podielu na produkciiskleníkových plynov).

POPOLUDŇAJŠÍ BLOK: Príklady, prístupy, riešenia

14:00 – 14:40 Prírode blízke riešenia – podpora klimatickej odolnosti v sídelnom prostredí, Nature based solutions – fostering climate resilience in urbanised environment, Johannes Kisser, Alchemia Nova, Viedeň (v anglickom jazyku so zabezpečeným tlmočením).

14:40 – 15:10 „Pasívní budovy: „Otevřená zahrada – monitoring a zkušenosti u provozu“, Vlastimil Riegr, Nadace Partnerství, Brno.

DISKUSIA A ZÁVER

Zmena programu vyhradená. Účasť bezplatná, počet miest je obmedzený.

Program na stiahnutie

Konferencia je organizovaná Mestskou časťou Bratislava-Karlova Ves v partnerstve s Úniou miestSlovenska, Univerzitnou knižnicou a v spolupráci s Prvou stavebnou sporiteľňou. Projektoví partneri DELIVER: Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Ci2, Inštitút pre pasívne domy a Karpatský rozvojový inštitút.

Viac informácií o projekte DELIVER nájdete na http://iepd.sk/sidliska-ako-zive-miesta-odolne-voci-zmene-klimy/