5 dní celodennej výuky s účasťou cca 40 študentov potvrdilo, že téma je pre nich dôležitá natoľko, že boli ochotní tráviť čas v lavici, namiesto pri vode. Boli aktívni a časť  odpovedí z ankety, ktorú väčšina z nich vyplnila, hovorí za všetko.

Za podporu a prezentácie na Letnej škole ďakujeme spoločnostiam:

Ako sa Letná škola udržateľnej architektúry vydarila? Odpovedajú študenti:

  • Hodnotím LŠUA veľmi pozitívne. Dozvedela som sa veľmi zaujímavé informácie, ktoré v budúcnosti určite využijem. Do budúcnosti by som zmenšila počet prednášok alebo ich skrátila, myslím že toho bolo príliš veľa na koncentrovanie po celý čas. Teším sa na ďalšie kurzy ! 🙂
  • Páčil sa mi samotný nápad, nečakal som aj exkurziu, bolo to prínosné byť na konkrétnom mieste a vidieť veci, chytiť sa ich nie len o tom hovoriť…, páčilo sa mi, že aj my zo Svf sme sa mohli zúčasniť, veľmi si to cením, viacero prednášok, akcii sú lepšie a zaujímavejšie podané ako na Svf.
  • Milo ma prekvapila organizácia, milí ľudia a energia ktorá išla z celého tohto projektu.
  • Celý týždeň LŠUA bol výborný. Možno iba zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia fakulty 🙂 Hodnotím to s veľkým pozitívom, človeka, kt. sa chce s tým zaoberať v budúcnosti to napĺňa veľkou energiou. Ďakujem za možnosť účasti.
  • Páči sa mi myšlienka podať študentom informácie, ktoré nás už v praxi zastihnú hneď po ukončení štúdia a na ktoré v rámci normálnej výučby nezostáva toľko času, ochota ľudí komunikovať so študentmi ich „skúsenosti“ a vedomosti zo školského prostredia a mať možnosť konfrontovať tieto poznatky s praxou, ktorá je často krát niekde inde ako vyučovacie osnovy.
  • Som rád že som sa školy zúčastnil aj keď prevládala technická stránka veci ktorú zvyčajne nemám v obľube. Bolo fajn vidieť na exkurzií reálne časť z toho o čom sa hovorí. Priveľa „praktických riešení“ na úkor času hodnotnejších prednášok ktoré stáli zato a ako posledné negatívum by som bral zlú kvalitu prostredia, počúvať o tom ako sa riešia problémy s prehrievaním a ventiláciou a pritom sedieť v miestnosti bez vzduch a s extrémnou teplotou nie je veľmi príjemné.
  • Rozsah záberu tematiky mimo teoretické dianie výuky v škole.
  • Zaujímavý obsah a nové informácie, ktoré sa v rámci školských prednášok nepovedia.
  • Dozvedela som sa veľa užitočných a praktických vecí, ktoré som počas štúdia nenadobudla v takomto rozsahu.
  • Výborné zhrnutie TZB a Stavebnej fyziky, konkrétne ukážky chýb, správnych postupov, správnych detailov, ktoré sú mladšie ako zamatová revolúcia, výborné popisy toho, kde sú dnešné technológie a akými smermi sa pravdepodobne budú uberať, a v neposlednom rade, celé to bolo konečne konkrétno odpoveďou na otázku, čo robiť s tými „európskymi normami 20/20/20.

Cieľom Letnej školy udržateľnej architektúry je sprostredkovať študentom už počas štúdia kontakt s praxou prostredníctvom informácií od spoločností s kvalitnými produktami, bez ktorých sa dnes nezaobíde moderné stavebníctvo. Študenti vyšších ročníkov, ktorí sa čoskoro už stretnú s realitou, potvrdili, že majú záujem o stretnutie s firmami, produktovými informáciami a a prísť do  profesionálneho života lepšie pripravení.

„LETNÁ ŠKOLA PONÚKA IDEÁLNE PREPOJENIE TEÓRIE A PRAXE.
ZÍSKANÉ SKÚSENOSTI
POMÔŽU ABSOLVENTOM LEPŠIE SA UPLATNIŤ
V
ICH PROFESIONÁLNOM ŽIVOTE,“

odporúča doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.,
dekanka FA STU


Letná škola udržateľnej architektúry je voliteľný predmet v rozsahu štyridsiatich vyučovacích hodín. Je určená pre študentov Fakulty architektúry STU,  avšak zúčastniť sa jej môžu taktiež študenti Stavebnej  fakulty STU.

Termín: 26. – 30.6.2017
Miesto: Fakulta architektúry STU, Nám.Slobody 19, 811 06 Bratislava

Program nájdete v  informačnom LETÁKU <<
Prihlasovanie a podrobné informácie sú na stránke FA STU <<

Radi Vám poskytneme podrobnejšie informácie ako sa stať partnerskou spoločnosťou  “Letnej školy udržateľnej architektúry” pre študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave. Kontaktujte nás, prosím, prostredníctvom kontaktného formuláru.

Kontakt: Ľubica Šimkovicová, Ing.

Zdroj: „Letná škola ponúka ideálne prepojenie teórie a praxe. získané skúsenosti pomôžu absolventom lepšie sa uplatniť v ich profesionálnom živote,“ odporúča doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., dekanka FA STU