Pripravili sme pre vás 2 videá o výnimočných architektonických a urbanistických realizáciách, prvá sa venuje obnove rodinného domu do pasívneho štandardu. Ide o projekt našeho členského ateliéru Habitat v Modre.

 

Druhé video sme natočili vo viedenskej štvrti Seestadt Aspern, ktorá je v mnohom príkladom udržateľného prístupu k rozvoju miest a nájdete tam viacero inšpiratívnych architektonických diel.