Spoločnost Slavona zaháji od začiatku roku 2020 výrobu výrazne inovovaného okna PROGRESSION.


Nejdôležitejšou zmenou je použitie iného materiálu pre výrobu vonkajšieho okenného rámu. Na rozdiel od pôvodnej konštrukcie, kedy vonkajší rám tvorí thermowoodový profil v kombinácii s tepelnoizolačným materiálom CompacFoam, je pri okne PROGRESSION GRP použitý špeciálny kompozitový profil s izolačnou výplňou. Okno teda bude nielen energeticky úspornejšie, ale tiež prakticky bezúdržbové.

Ďalším benefitom bude väčšia variabilita pri zabudovaní okna do stavby – stavebník môže rozhodnúť, či rám celkom ukryje pod fasádou alebo ponechá určitú časť viditeľnú.


www.slavona.cz