Slováci môžu od mája tohto roka čerpať príspevok 8000 eur na stavbu rodinných domov s takmer nulovou potrebou energie.

Aké sú to domy a v čom sa líšia od pasívnych domov, si môžete vypočuť V Ranných správach 8.8. v diskusii na STV1: minúty 23:30- 28:16

Na výstavbu rodinného domu s takmer nulovou potrebou energie môžete požiadať o štátnu dotáciu vo výške 8000 Eur, pri splnení požadovaných kritérií. Príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je možné poskytnúť na nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, ktorých právoplatné kolaudačné rozhodnutie bolo vydané po 31. decembri 2014.

Elektronický formulár žiadosti o dotáciu bude dostupný od 2. septembra 2019 na webovom portáli www.zatepluj.sk v časti „Podanie žiadosti, Nové rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie“. Termín ukončenia podávania žiadostí je do 31. októbra 2019.

Informácie, ktoré sa týkajú výzvy aktuálnej od 1.8.2019 si môžte stiahnuť TU:


Podľa informácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR sa predpokladá, že podpora RD s takmer nulovou potrebou energie bude pokračovať aj v budúcom roku.


Uvažujete o stavbe svojho rodinného domu?
Informácie ako váš dom navrhnúť a stavať, nájdete na našej stránke TU