Pripravili sme pre vás novú brožúru, dozviete sa viac o tom, čo je to pasívny dom, spoznáte základné princípy návrhu a výstavby, konštrukčné systémy a technológie. V brožúre popisujeme taktiež princípy, ktoré sa používajú pri obnove budov do pasívneho štandardu, prírode blízke riešenia a dozviete sa odpovede na často kladené otázky. Všetko je sprevádzané fotografiami architektonicky kvalitných slovenských a českých realizácií od členov Inštitútu pre pasívne domy a Centra pasivního domu. 

Brožúru si môžete prečítať a stiahnuť tu:

 Brožúra o pasívnych domoch 

 

S podporou: Európska únia ERASMUS+

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani EACEA za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.