V tejto brožúre prinášame najzaujímavejšie stavby, ktoré sú výnimočné nielen svojou
architektúrou, ale aj najmodernejšími technickými riešeniami, technológiami a inovatívnosťou.

Nový európsky Bauhaus, podobne ako jeho ideový predchodca pred 100 rokmi, je
interdisciplinárne hnutie, ktoré predstavuje spojenie medzi svetom vedy a techniky a svetom
umenia a kultúry. V procese hľadania inovatívnych riešení zložitých spoločenských otázok
sa opiera o tri rovnocenné hodnotové piliere – udržateľnosť, estetiku a inkluzívnosť. Úlohou
Nového európskeho Bauhausu je spraviť z napĺňania cieľov Európskej zelenej dohody
pozitívnu, hmatateľnú skúsenosť pre nás všetkých. Táto iniciatíva napomáha transformácii
spoločnosti na spolužitie v udržateľnejších, inkluzívnejších a príjemnejších mestských
a vidieckych prostrediach, umožňuje vytvárať lepšie podmienky pre život, kultivuje zastavané
prostredie a ľudí, ktorí v ňom žijú. Dynamický rozvoj je badať v architektonickom chápaní
témy, v okolitých krajinách pribúdajú zaujímavé príklady, ktoré spájajú hodnoty Nového
európskeho Bauhausu.


V apríli 2022 sme preto zorganizovali trojdňovú prehliadku vhodných príkladov dobrej
praxe u našich susedov. Rakúsko je priekopníkom nielen v energetickej efektívnosti budov,
investuje veľa do vývoja nových materiálov s nižšou uhlíkovou stopou, do výskumu v oblasti
obnoviteľnej energie a pre svojich obyvateľov vytvára zdravé životné prostredie nielen
v mierke budovy, ale aj štvrtí a miest. Navštívili sme udržateľnú mestskú štvrť, bytové domy,
administratívne budovy, inšpiratívne školy a internáty. Spoznali sme rôzne koncepty budov,
novostavby aj rekonštrukcie a zaujímali nás použité prírodné materiály, obnoviteľné zdroje
energie, energetický koncept budov a aké boli východiská pri navrhovaní.

iEPD je zakladajúcim členom Manifest2020, ktorý sa stal prvým oficiálnym partnerom
Nového európskeho Bauhausu na Slovensku.

BROŽÚRA NA STIAHNUTIE TU