Od budúceho roku budeme stavať len budovy A0. Kto sa naučí navrhovať pasívne domy, bude vo výhode. 

Viete ako budovu A0 navrhnúť? My, áno.
Už niekoľko rokov školíme profesionálov, ako majú navrhovať pasívne domy. Budovy A0 vychádzajú z princípov pasívnych domov. Vieme, ako na to – a naučíme to aj vás.

Budovy s takmer nulovou potrebou energie A0 sú spojením pasívneho štandardu a miestnych obnoviteľných zdrojov energie. 

„Škola udržateľnej architektúry“ je seminár s množstvom praktických odporúčaní a neoceniteľných informácií, bez ktorých sa žiadny architekt, či projektant nezaobíde.

Prihláška


Dozviete sa

 • čomu venovať pozornosť, aby vaša stavba získala architektonickú kvalitu
 • zásady, ktoré nesmiete zanedbať, aby budova dosiahla najvyšší energetický štandard
 • prečo je systém riadeného vetrania prínosom pre každú budovu,
 • či je rekuperácia pre dosiahnutie triedy A0 naozaj nevyhnutná,
 • ako udržať v lete v interiéri príjemnú teplotu aj bez klimatizácie,
 • kedy sa oplatí tepelné čerpadlo,
 • kedy sa okno stáva „radiátorom“,
 • ako navrhnúť energeticky plusovú budovu,
 • ktorý softvér pomôže budovu optimalizovať tak, aby dosiahla štandard pasívneho, či vysoko úsporného domu,
 • ako pripraviť projekt do triedy A0 optimálne a s minimom viacnákladov,
 • ktorí odborníci by nemali chýbať v projektovom tíme …

Program, spôsob výuky, termíny konania

Škola udržateľnej architektúry pre profesionálov trvá 8 týždňov, výuka prebieha dva krát týždenne, vždy v utorok a štvrtok, v rozsahu 90 minút (2×45 min).
Môžete si však vybrať prednášky, ktoré vás zaujímajú a potrebujete si doplniť informácie.

Seminár je pripravený v ONLINE verzii. Účastníci sa pripoja zo svojho počítača cez linku, ktorú dostanú vopred na mailovú adresu uvedenú vo prihlasovacom formulári. Seminár vedie lektor, účastníci majú možnosť počas seminára klásť otázky a komunikovať aj medzi sebou. Každý účastník dostane VOPRED v tlačenej forme prezentácie. Počet účastníkov je limitovaný, preto odporúčame prihlásiť sa čím skôr, a to aj preto, aby sme vám stihli včas zaslať prezentácie. 


Začíname 8. septembra 2020.


Témy seminára

1. týždeň: ARCHITEKTÚRA
8.9. Udržateľnosť v architektúre, H. Pifko
10.9. Architektonické princípy udržateľných budov, P. Pokorný, Tri vily, P. Pokorný, V. Šimkovic

2. týždeň: KONŠTRUKCIE
15.9. Konštrukčné riešenie izolačného obalu, M. Lešinský
17.9. Konštrukčné riešenie izolačného obalu, M. Lešinský

3. týždeň: VÝPLNE OTVOROV
22.9. Okná, dvere a zasklené steny, B.Horváth
24.9. Okná, dvere a zasklené steny, B.Horváth

4. týždeň: KONTROLA KVALITY STAVBY
29. 9. Vzduchová priepustnosť a kontrola kvality stavby: V. Šimkovic
1.10.  Kontrola kvality stavby, termovízia: V. Šimkovic

5. týždeň: ELIMINÁCIA TEPELNÝCH MOSTOV
6.10. Eliminácia tepelných mostov, J. Hazucha
8.10. Eliminácia tepelných mostov, J. Hazucha

6. týždeň: VETRANIE BUDOV
13.10. Vetranie, V. Šimkovic
15.10. Vetranie, V. Šimkovic

7. týždeň: VYKUROVANIE BUDOV, OZE
20.10. Vykurovanie, V. Šimkovic,
22.10. Využívanie prírodných zdrojov, I. Maco

8. týždeň: LEGISLATÍVA, VÝPOČTOVÁ METODIKA
27.10. Aktuálna situácia v legislatíve, J. Bendžalová
29.10. PHPP energetická optimalizácia  L. Krajcsovics


Obsah seminára čiastočne korešponduje s požiadavkami na skúšku pre získanie certifikátu PHI Darmstadt Certifikovaný projektant pasívnych domov / Certifikovaný poradca pre pasívne domy. Pre viac informácií nás kontaktujte na adrese: simkovicova@iepd.sk, krajcsovics@iepd.sk


Cena: online verzie seminára

Cena celého seminára: 450 €
Cena za 1 prednášku – 90 min:  30 €
Zľava pre členov iEPD, iPHACPD, a pre študentov: 10%

Toto členstvo uveďte v prihláške v poli „Špeciálne požiadavky“, môže byť vyžadované jeho potvrdenie.

V cene seminára sú zahrnuté:
tlačené materiály (všetky prezentácie)


Kúpa PHPP 9.2 SK

Pokiaľ sa prihlasujete na celý seminár je potrebné, aby ste boli registrovaným vlastníkom softvéru PHPP 9. Táto podmienka sa nevzťahuje na tých účastníkov, ktorých zamestnávateľ je vlastníkom licencie (je potrebné doložiť číslo licencie) a tiež tých, ktorí sa rozhodnú časť seminára venovanú PHPP ( 8 týždeň) neabsolvovať, v tom prípade im samozrejme tento deň seminára fakturovať nebudeme.

Ak PHPP 9 ešte nemáte, môžete si jeho najnovšiu verziu v slovenčine objednať, objednávkový formulár nájdete tu.


Je možné prihlásiť sa samostatne na jednotlivé prednášky, či tematické bloky. Zo skúsenosti absolventov našich seminárov však vyplýva, že práve seminár ako celok im pomohol pospájať čiastkové vedomosti do zmysluplného celku. Preto odporúčame absolvovať seminár kompletne. Získate ucelenú predstavu o problematike energeticky úsporných stavieb, ktorú budete môcť hneď uplatniť vo svojej praxi, príp. pri skúške Certifikovaný projektant / konzultant pasívnych domov.

Prihláška


Naši lektori


jb-mala

Ing. Jana Bendžalová, PhD. – od roku 2007 odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu budov a tepelnú ochranu budov. Do januára 2016 pracovala ako vedúca oddelenia tepelnej ochrany a energie budov v Technickom skúšobnom ústave stavebnom, n.o. na pracovisku VVUPS-NOVA, kde sa zúčastnila na národných projektoch zameraných na implementáciu smernice o energetickej hospodárnosti budov 2010/31/EC. Spolupracovala na viacerých štúdiách pre Európsku komisiu. Je aktívnou členkou technickej normalizačnej komisie TK 58 Tepelná ochrana budov. V súčasnosti je výkonnou riaditeľkou a expertkou v ENBEE s.r.o.

jh-mala

Ing. Juraj Hazucha – absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave a autorizovaný inžinier v odbore pozemné stavby. Počas rokov 2007-2015 mal ako expert v Centre pasívneho domu v Brne na starosti vzdelávanie odborníkov, tvorbu metodických materiálov, poradenstvo, prednáškovú činnosť a lektorovanie na odborných seminároch. V súčasnosti se venuje realizácii pasívnych mobilných domov Livee, projektuje, vykonáva optimalizácie projektov a konzultačnú činnosť. Je odborníkom na energetickú koncepciu, výpočty PHPP, stavebnú fyziku (2D simulácie), otvorové výplne a špecializuje se tiež na renovácie budov. Býva v pasívnom dome z prírodných materiálov.

horvathIng. Benjamín Horváth – „na papieroch“ aj v srdci stavebný inžinier. Počas praxe v odvetví pozemných stavieb sa vyprofiloval najmä smerom k výplňovým konštrukciám otvorov – okná, dvere, zasklené steny, fasády – ako technik, projektant, prípravár výroby, kontrolór realizácií, poradca, predajca, školiteľ, produktový manažér, marketér, vylepšovateľ i vývojár. V tejto „oknárskej“ špecializácii stavebného odvetvia pôsobí 13-ty rok. Nadšenec energeticky úspornej výstavby ktorú „objavil“ v roku 2006 a ktorá ho tiež inšpirovala aj k spolupráci s IEPD, kde sa venuje od roku 2011 lektorskej činnosti.

lk-mala

Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. – absolvent Fakulty architektúry STU v Bratislave. Špecializuje sa na oblasť udržateľnosti vo výstavbe a je expertom na certifikáciu pasívnych domov v strednej Európe. Po svojej stáži v Passivhaus Institut v Darmstadte optimalizoval a certifikoval množstvo projektov metodikou PHPP.  Pôsobí v Inštitúte pre pasívne domy ako jeho dlhoročný člen a podpredseda združenia a na Ústave ekologickej a experimentálnej architektúry Fakulty architektúry STU.

lesinskymichal-mala

Ing. Michal Lešinský – autorizovaný stavebný inžinier s 12-ročnou projekčnou praxou. Ako projektant – architekt pracuje v PIO Keramoprojekt, a.s. Trenčín.  Venuje navrhovaniu bytových a občianskych stavieb, tvorbe energetických konceptov a energetickej sanácii stavieb.  Absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave.  O pasívne domy a energeticky efektívne koncepty architektúry sa zajíma od roku 2002. Vo svojich prednáškach sa venuje aj popularizácii kvalitného vnútorného prostredia budov a obnoviteľným zdrojom energie pre budovy. Aktívne sa zaujíma aj o BIM projektovanie a integrovaný design.

foto-igor-maco-male

Ing. Igor Maco – absolvent Stavebnej fakulty STU v Bratislave, vyštudoval odbor Pozemné stavby a architektúra, technické zariadenia budov. Od roku 2008 pracuje v spoločnosti Rehau na Slovensku, v rokoch 2012 – 2015 v Rakúsku ako technický špecialista na plošné vykurovanie pre región SEE, produkt manažment. Je autorizovaným inžinierom pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb. Venuje sa prednáškovej činnosti, pôsobil ako lektor vzdelávacích programoch SZCHKT zameraných na „Návrh a inštaláciu tepelných čerpadiel“.

hp

Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. – pedagóg na Fakulte architektúry STU v Bratislave (Ústav ekologickej a experimentálnej architektúry) a vedie centrum Architektúra 2020. Pôsobí aj ako architekt v slobodnom povolaní. Vyštudoval FA STU (1983). Autorizovaný architekt SKA a certifikovaný projektant pasívnych domov. Spoluzakladateľ združení ArTUR, BicyBa a iEPD. Ako zástupca iEPD pôsobí v platforme Budovy pre budúcnosť. Problematike „zelenej“ architektúry sa venuje aj vo svojom pedagogickom pôsobení a výskumnej činnosti na fakulte.

pokorny-mala

Ing. arch. Pavol Pokorný – po 15 rokoch architektonickej praxe sa rozhodol, že radikálne zmení prístup k tvorbe. Od roku 2009 navrhuje svoje projekty výlučne v energeticky úspornom štandarde. V portfóliu jeho architektonickej kancelárie je možné nájsť široké spektrum stavieb, od interiérov po priemyselné fabriky; od výstavných expozícií po kancelárske budovy. V poslednom období sa špecializuje na rodinné domy a drevostavby, s ktorými žne úspechy tak na domácej ako aj medzinárodnej architektonickej scéne.

vsfoto-male

Ing. Vladimír Šimkovic – absolvent Stavebnej fakulty STU, odbor Pozemné stavby. Spoluzakladateľ a člen Inštitútu pre pasívne domy. Venuje sa energetickej optimalizácii, technologickým konceptom pre energeticky úspornú výstavbu, meraniam vzduchotesnosti energetického plášťa budov. Od roku 2005 pôsobí ako konzultant pre pasívne domy, špecializuje sa na energetickú optimalizáciu výpočtovým softvérom PHPP. Absolvent dištančného vzdelávania na Stavebnej fakulte „Budova a prostredie“. Prednáša na seminároch a konferenciách Inštitútu pre pasívne domy.